Teamcoach Teamwork

Op maandagavond bespreken de technische commissie en de teamcoaches de vorderingen van de jeugdspelers in het veld en tijdens trainingen. Dan worden ook de opstellingen gemaakt en de spelers aangewezen voor de specialistentrainingen.

Bag
Van U9 tot en met U13 kunnen de teams met materiaal van de club spelen. Aan het begin van het seizoen neemt de teamcoach de bag met wedstrijdballen, scoreboek en/of scoreformulieren in ontvangst. Bij het materiaal zit een inventarisatielijst. De bag blijft gedurende het gehele seizoen in beheer bij de coach. De bag wordt dus niet wekelijks op de club ingeleverd. Hij zorgt ervoor dat op het einde van het seizoen de bag conform de inventarisatielijst wordt ingeleverd.

Afbellen en Vakanties
Afbellen bij de teamcoach: teamcoach en technische commissie regelen samen de invallers.

Wedstrijd
Natuurlijk is de teamcoach zelf altijd op tijd aanwezig. Spreek spelers erop aan als ze te laat komen. Idem als de spelers niet op de training verschijnen zonder bericht van verhindering. Bij thuiswedstrijden zet hij samen met de spelers het veld uit. Het is belangrijk dat spelers leren dat ze hiervoor mede verantwoordelijk zijn. De teamcoach wijst per wedstrijd twee spelers aan die voor deze wedstrijd samen voor het materiaal moeten zorgen. Na iedere inning zorgen ze dat de bag weer compleet is. Bij de jongste jeugd helpt de leider.

Per leeftijdsklasse verschillen de regels en de invloed van de coach tijdens een wedstrijd. Vanaf U15 mag de umpirende coach geen aanwijzigingen geven. De regels staan beschreven op de site van de KNCB (www.kncb.nl downloads, reglementen, jeugdreglement). Neem een uitdraai van de site mee, dat voorkomt discussies. Wees verder positief in je coaching, zorg ervoor dat iedere speler gedurende het gehele seizoen voldoende aan bod komt, wees alert op een vlot verloop van de wedstrijd en leer de spelers dat de umpire altijd gelijk heeft (ook al ziet hij het niet altijd scherp..). Leer de spelers ook dat ze tijdens het batten moeten blijven kijken naar hun teamgenoten en niet weglopen en wat anders gaan doen. De spelers hebben hun shirt in hun broek, laten de gasten tussen de innings het eerst drinken en feliciteren en bedanken alle spelers na afloop van de wedstrijd.

Wedstrijdformulier
Wedstrijdformulieren en scoreformulieren zijn te vinden op www.kncb.nl zie downloads, formulieren. Na de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier ingevuld. De thuisspelende club zorgt voor de verzending. Het wedstrijdformulier kun je scannen en mailen naar Marike Dickmann:mailto:[email protected]. Overigens worden op de internetsite van de bond (www.kncb.nl, competities, jeugd) de standen van alle competities bijgehouden. Leuk om te volgen! Het is aardig als van elke wedstrijd een kort verslag in de Spriet komt. Soms doet de teamcoach dat, maar hij kan natuurlijk ook de spelers vragen dat te doen. Verslagen moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur per mail naar de redactie van de Spriet gestuurd zijn. [email protected]Sponsors


Mededelingen


PARKEREN & ROUTE : VOLG VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT PARKEERPLAATS s.v.p. bij de school (zie onder), niet bij de ingang cricketveld!
Volg route : Van Limburg Stirumstraat - niet naar Leidsevaartkant! LET OP ALLEEN PARKEREN IN DE ZIJSTRAAT VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT (er staat een geel bord 'school' boven de Wagenweg) deze is 50 meter ten noorden van de wandelingang Wagenweg 240 bij EINDENHOUT. Vanaf parkeerplaats 200 meter lopen door het parkje met tuinkoepel naar het veld. Tas tillen svp, niet over schelpenpad trekken. Moet lukken :-). Auto's niet parkeren bij de ingang cricketveld. Lees verder

Beeldverslag van zaterdag 10 juli.
De strijd om de Posthuma Beker en de van Baasbank Trofee vastgelegd door Dorothee. Lees verder